برگزاری نخستین نشست علمی – تخصصی «سامانه دیده بانی فضای مجازی»

این نشست به منظور معرفی سامانه دیده بانی و ارائه مفاهیم مربوط به آن برگزار شد.

آقای دکترمهدی احمدیان، سخنران نشست علمی-تخصصی مذکوردرباره موضوع دیده بانی در آینده پژوهی با ارائه مقدمه ای گفتند: دیده بانی برآیند پایش و پویش است. منظور از پایش، پاییدن مداوم موضوع های شناخته شده است و منظور از پویش، پوییدن محیط برای یافتن یک عامل تأثیرگذار است که هنوز به طور کامل برای ما شناخته شده نیست. فرد دیده بان، مشاهداتش را به فرماندهان و تصمیم سازان گزارش می کند و خود تصمیم گیری نهایی را انجام نمی دهد؛ اما این گزارش ها فارغ از تحلیل و رهنمودهای هوشمندانه نیست. در آینده پژوهی دیده بان داده های مربوط، مهم و به روز را گزارش می کند اما نه به شکل خام، بلکه به صورت دسته بندی شده، خلاصه شده و با تحلیل مختصری از نکات مهم و برآیند آن ها.

ایشان نیز افزودند: دیده بانی از نکات مغفول( نقاط کور) پرده برمی دارد.

آقای دکتر احمدیان درباره طراحی و استقرار سامانه دیده بانی به سه کارکرد اصلی دیده بانی شامل گردآوری
داده
 ها، تحلیل آن ها و ارائه یافته ها پرداختند و در ادامه ، چگونگی تدوین سند طراحی سامانه دیده بانی ، گام های استقرار سامانه دیده بانی و برون داد های سامانه دیده بانی را تبیین کردند.

ایشان در زمینه موفقیت در دیده بانی گفتند : هر مسئله سازمان، طرحی متفاوت برای دیده بانی نیاز دارد. ممکن است سامانه موجود ارتقاء داده شود یا سامانه نوینی طراحی و مستقر شود. دیده بانی فرآیندی مستمر است و باید در فرآیند تصمیم سازی سازمان نهادینه شود. این سامانه در سازمان مستقر می شود، اما بهره گیری گسترده از نیروی انسانی برون سازمانی امکان پذیر است و موارد اکیداً توصیه می شود. سامانه دیده بانی محل مناسب جذب و پرورش تحلیل گران راهبردی است.

در ادامه این نشست، حاضرین پرسش های خود را در ارتباط با سامانه دیده بانی فضای مجازی با آقای دکتر احمدیان مطرح کردند.

این نشست با استقبال کم نظیر و قابل توجه همکاران سازمانی برگزار شد. یادآور می شود معاونت فضای مجازی در نظر دارد هر ماه سلسله نشست های موثر و کاربردی را در رابطه با موضوع فضای مجازی برگزار کند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.