نهضت حمایت از کالای ایرانی

با توجه به مقوله شعار سال و نیاز رسانه به شکوفایی در زمینه باورهای اجتماعی که در شرایط کنونی مشاهده می گردد به ارائه ی راهکار هایی در این زمینه نیازمندیم. درجهانی زیست میکنیم که از طریق شبکههای ارتباطی هر لحظه موضوعی ساده به جریانی طوفانی تبدیل میشود ولی همزمان مطلبی مهم در لابلای انبوه اطلاعات گم یا کم اثر میشود. عظمت تاریخی ملتی نادیده گرفته میشود و به جای آن باور”نمیتوانیم” نشانده میشود. اینجاست که در تقسیم کار ملی مسئولیت رهبران افکار عمومی، رسانهداران و پیامسازان دوچندان می شود که برای انجام این ماموریت شناخت مسئله و ثمرات حل آن موجب انگیزش مضاعف و اقدام بموقع و دقت در طی طریق میشود.
برای اینکه مسئله درست » حمایت از کالای ایرانی « از جمله موضوعاتی که مصداق بارز موارد فوق است؛ شعار تشخیص داده شود، موانع آن تبیین شود و مطالبهگری از همگان به صورت یک جریان جاری گردد این کتاب تدوین شده است.
نوشتار حاضر فرصت را مغتنم شمرده و با بهرهگیری از منابع تحقیقاتی در اختیار از جمله منابع مرکز تحقیقات قم و یادداشتهای پراکنده قابل دسترس و بهرهگیری از موتور جستجو در سامانههای فضای مجازی به تدوین مبانی نظری موضوع و نگرشهای دیگران بپردازد و از مسیر شناخت مساله بدنبال نگاشت نهادی برای اقدام برآمده است.

لینک دانلود کتاب

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.