نمایشگاه عفاف و حجاب

بسیج خواهران برگزار می نماید:

نمایشگاه عفاف و حجاب (شامل، چادر، مانتو، پالتو، روسروی و)

زمان: 05/09/1397 لغایت 14/09/1397

مکان: محوطه بسیج سازمان

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.