وظیفه سنگین رسانه ملی برای مهار آسیب‌های فضای مجازی

رئیس سازمان صداوسیما به آسیب‌های فضای مجازی و  اینترنت اشاره و تصریح کرد: باید در عین استفاده از ظرفیت‌های فراوان شبکه‌ جهانی اینترنت و فضای مجازی، آسیب‌های آن را مهار کنیم که در این میدان سخت وظیفه رسانه ملی بسیار سنگین است. رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه رسانه ملی همواره در کنار ملت ایران از زمان انقلاب، جنگ و پس از جنگ حضور داشته‌است، گفت: صداوسیما همواره با مردم خندیده و گریسته است و این پیوند همیشگی است و تقویت خواهد شد. دکتر عسکری به شکست دشمن در جنگ در مقابل ملت ایران اشاره کرد و گفت: نظام سلطه بعد از شکست در این جنگ با هجوم به فرهنگ این ملت، جنگی بزرگ را در عرصه نرم آغاز کرده است که همچنان ادامه دارد و از آنجا که رسانه ملی دارای قدرت فراوانی در حفظ فرهنگ و هویت ملت ایران بوده است، آن‌ها همیشه تلاش کرده‌اند که این رسانه، میدان‌دار صحنه فرهنگ کشور نباشد. رئیس سازمان صدا و سیما به پیشرفت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری‌کننده با صداوسیما در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این شرکت‌های دانش‌بنیان در تراز جهانی کار می‌کنند و همپای آن‌ها در سراسر دنیا ، به عدد انگشتان دست هم نمی‌‌رسند و این نشانه توانمندی جوانان این مملکت است. رئیس رسانه ملی با بیان اینکه ارتباطات سازمان صداوسیما در عرصه بین‌‌الملل فراوان است، گفت: همان‌طور که حضور چهره‌های بین‌المللی در عرصه رسانه را در این همایش می‌بینیم، امیدواریم این همکاری‌ها و تعاملات هر روز بیش از گذشته گسترش یابد.رئیس سازمان صداوسیما به آسیب‌های فضای مجازی و  اینترنت اشاره و تصریح کرد: باید در عین استفاده از ظرفیت‌های فراوان شبکه‌ جهانی اینترنت و فضای مجازی، آسیب‌های آن را مهار کنیم که در این میدان سخت وظیفه رسانه ملی بسیار سنگین است. رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه رسانه ملی همواره در کنار ملت ایران از زمان انقلاب، جنگ و پس از جنگ حضور داشته‌است، گفت: صداوسیما همواره با مردم خندیده و گریسته است و این پیوند همیشگی است و تقویت خواهد شد. دکتر عسکری به شکست دشمن در جنگ در مقابل ملت ایران اشاره کرد و گفت: نظام سلطه بعد از شکست در این جنگ با هجوم به فرهنگ این ملت، جنگی بزرگ را در عرصه نرم آغاز کرده است که همچنان ادامه دارد و از آنجا که رسانه ملی دارای قدرت فراوانی در حفظ فرهنگ و هویت ملت ایران بوده است، آن‌ها همیشه تلاش کرده‌اند که این رسانه، میدان‌دار صحنه فرهنگ کشور نباشد. رئیس سازمان صدا و سیما به پیشرفت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری‌کننده با صداوسیما در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این شرکت‌های دانش‌بنیان در تراز جهانی کار می‌کنند و همپای آن‌ها در سراسر دنیا ، به عدد انگشتان دست هم نمی‌‌رسند و این نشانه توانمندی جوانان این مملکت است. رئیس رسانه ملی با بیان اینکه ارتباطات سازمان صداوسیما در عرصه بین‌‌الملل فراوان است، گفت: همان‌طور که حضور چهره‌های بین‌المللی در عرصه رسانه را در این همایش می‌بینیم، امیدواریم این همکاری‌ها و تعاملات هر روز بیش از گذشته گسترش یابد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.