کتاب / ساخت ایران؛ رسانه ملی و خرید کالای ایرانی

به همت دفتر پژوهش های کاربردی  اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه، ویراست نخست کتاب “ساخت ایران” ویژه نامه موضوع شعار سال 1397 به شکل الکترونیک بر وبگاه این اداره کل به نشانی www.irc.ir برای بهره برداری مدیران محترم در حوزه سیاست گذاری و حوزه پیام از جمله شبکه ها و مراکز استانی بارگذاری شده است.

لازم به ذکر است این اثر با نگاهی راهبردی و کاربردی به موضوع “حمایت از کالای ایرانی” از منظر آموزه های دینی و از زاویه دید رسانه ای  پرداخته و امید است در تامین محتوای ارزنده برنامه ها و تقدیم به مخاطبان رسانه ملی موثر افتد.

چکیده

مقام معظم رهبری طبق یک سنت حسنه با توجه به ضرورت‏های موجود وشرایط سیاسی واقتصادی واجتماعی وهمین‏طور ترفند‏ها وتوطئه‏ های دشمنان برای هر سال نام وشعارخاصی برمی‏گزینند این کار از جهاتی حائز اهمیت است.رهبر فرزانه خود دراین باره می‏فرمایند:… شعار سال با دو منظور مطرح می‏شود: یکی جهت دادن به سیاست‏های اجرائی و عملکرد مسئولین دولتی و مسئولین حکومتی است، یکی توجیه افکار عمومی است؛ یعنی افکار عمومی توجّه پیدا کنند به اینکه چه مسئله‌ای امروز برای کشور مهم است؛براین اساس نام حمایت از کالای ایرانی را برای سال 1397 انتخاب می‏فرمایند ودرتوضیح آن می‏افزایند:… امروز برای کشور مسئله‌ی کالای ایرانی یک مسئله‌ی مهمّی است….
شعار امسال، هم خطاب به مسئولین است، هم خطاب به مردم است. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. کالای ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعّالیّت اقتصادی و ذهن و ابتکار و همه‌چیز. سرمایه‌گذار با سرمایه‌ی خود، کارگر با کار خود، طرّاح با ذهن خود و با دانش خود، اینها همه تلاش می‏کنند و محصول [کار آنها] میشود کالای ایرانی. بنابراین چیز باعظمتی است، چیز بسیار مهمّی است؛ این را بایستی حمایت کرد. در حمایت از این کالای ایرانی ـکه محصول تلاش فعّالان اقتصادی و فعّالان کارگری و سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان و طرّاحان و مانند اینها استـ هم مردم نقش دارند به‌عنوان تولید‌کننده‌کالای ایرانی، هم مردم نقش دارند به‌عنوان مصرف‌کننده‌ کالای ایرانی؛ هم باید تولید کنند، هم باید مصرف کنند؛ هم باید در تولید تلاش کنند…
در این باره مسئولیت‏های چندی متوجه رسانه ملی است که ازجمله آنهاست: تبیین ابعاد مختلف موضوع اصول ومبانیراه وروش‏های تحقق آن وظایف مسئولین ومردم پی‏گیری فعالیت قوای سه گانه ارائه گزارش ازعملکردها و…
بر این اساس یکی از کارهای ضروری در انواع فعالیت‏های دست‏اندرکاران رسانه ملی به ویژه برنامه‏ سازان تبیین مبانی حمایت از کالای ایرانی در آیات و روایات، سیره معصومین:، علما، راهبردهای رسانه ملی و… است.

 

مشاهده کامل متن کتاب

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.