خانه برچسب نوشته ها آسیب‌های نوپدید در فضای مجازی

میانگین زمان استفاده از فضای مجازی در ایران ۷ ساعت است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه میانگین استفاده از فضای مجازی در دنیا چهار ساعت در روز است، اظهار کرد: در ایران این عدد بالای هفت ساعت است و این در حالیست که باید بدانیم از این فضا با چه سبک و سیاقی و تا چه میزانی استفاده کنیم.