خانه برچسب نوشته ها حجاب و عفاف

برگزاری نشست تخصصی نقش حجاب و عفاف

برگزاری نشست تخصصی نقش حجاب و عفاف در سلامت فردی و اجتماعی و رسالت رسانه در این خصوص دفتر امور بانوان و خانواده مرکز سرمایه انسانی در نظر دارد نشست تخصصی را با عنوان "نقش عفاف و حجاب در سلامت فردی و اجتماعی افراد و رسالت رسانه در این خصوص"برگزار کند. زمان:چهارشنبه 10 مرداد ماه 1397 ساعت 10:15