تماس باما

اداره کل رسانه های اجتماعی 

مدیریت پورتال و وب سایتهای سازمان

شماره تماس:

29155001

29155002

آدرس معاونت فضای مجازی:  تهران،سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم، خیابان نهم (شعبانی) پلاک 26

کد پستی: 19987-15591


فرم