معاونت فضای مجازی رسانه ملی

آرشیو خبرها
  • معاونت مجازی

    «شهید خدمت» صفحه ویژه تلوبیون

    برنامه های مرتبط با ایام شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه، در صفحه ویژه «شهید خدمت» جهت مشاهده مخاطبین فضای مجازی، گردآوری و در دسترس قرار گرفته است. https://telewebion.com/page/shahide-khedmat

شبکه های اختصاصی مجازی

معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما