خانه درباره ما

امروزه فضای مجازی با هر تعریف و تعبیری، قلمروی وسیع و رو به رشدی دارد و توانمندی های ابزارهای رسانه ای همانند رادیو، تلویزیون، سینما و … را یک جا شامل می شود .

فضای مجازی به موازات زندگی حقیقی، تاثیرات خود را بر محیط، رفتارها، باورها و روابط اجتماعی ما برجای گذاشته و می گذارد.در فضای مجازی هر روزشاهد نوآوری و ظهور پدیده های جدید هستیم، این فضا به محل و محملی برای پاسخگویی به نیازهای ارتباطی و عرضه تولیدات تبدیل شده است .
وظیفه معاونت است که با استفاده از این بسترتعاملی امکانی را فراهم سازد افراد توانمندی ها و استعدادها خود را به مرحله ی ظهور و بروز برسانند و محصولات و خدمات خود را در حیطه ی فضای مجازی معرفی کنند.
این معاونت سعی دارد که از افراد فرهیخته و مجرب که به خوبی با فضای مجازی و انواع رسانه ها آشنا هستندو سواد رسانه ای دارند بهره گیرد و همچنین اهداف خود را که همراستای فرهنگ این مرز و بوم است،دنبال کندو در پی ترویج فرهنگ و سبک زندگی ایرانی -اسلامی و حمایت از کالای ایرانی باشد.
این معاونت با دستور رییس سازمان صدا و سیما جناب آقای دکتر علی عسکری در تاریخ 2 / 5 / 95 تشکیل شدهو طی حکمی جناب آقای مهندس رضا قدیمی به ریاست این معاونت منصوب شدند .