خانه بایگانی براساس دسته بندی جشنواره

جشنواره تولیدات برتر فضای مجازی سازمان صداوسیما برگزار می‌شود

معاونت فضای مجازی با شعار «رسانه ملی، فضای مجازی، خلاقیت و اثربخشی» جشنواره تولیدات برتر فضای مجازی سازمان صداوسیما را برگزار می‌کند.معاونت فضای مجازی با شعار «رسانه ملی، فضای مجازی، خلاقیت و اثربخشی»، جشنواره تولیدات برتر فضای مجازی سازمان صداوسیما را با هدف شناسایی ظرفیت‌های سازمان در فضای