خانه بایگانی براساس دسته بندی غیره (صفحه 4)
غیره

آینده پیش رو و ضرورت توجه به پیام رسان های بومی

انسان از بدو خلقت در پی انتقال پیام خود به دیگران بوده است و هر چه اندیشه انسانی پرواز کرده، این نیاز تشدید شده است. تا جاییکه با انقلاب صنعتی، رسانه های جمعی را با اهداف گوناگون فراگیر نمود که امروز همه آنها با وجود قدرت زیاد در انتقال پیام رسانه سنتی نامیده میشوند!
غیره

از رونق کسب و کار و توسعه اقتصادِ فرهنگ در فضای مجازی حمایت می کنیم

رئیس رسانه ملی با اشاره به ضرورت توجه به فضای مجازی و شبکه اینترنت و الزامات آن گفت: در چند سال اخیر درخصوص شبکه اینترنت و فضای مجازی هوشیاری نسبی به وجود آمده و گام‌هایی برای ساماندهی آن برداشته شده است اما گام برداشته شده کافی نیست و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد است.