معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
    تلفن روابط عمومی: 02129155000
    آدرس: تهران،سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم
    خیابان نهم (شعبانی) پلاک 26

    معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما