خانه مهدویت

صفحه نشست جلسات مهدویت

سنت پژوهی،رویکردی نوین به آینده پژوهی مهدویت

چکیده

فهم سنن الهی از دستاوردهای بسیار مهم شاگردی در محضر آیات قرآن کریم و روایات معصومین ، بوده و جایگاه مهمی را در جهان بینی اسلامی به خود اختصاص می دهد. بنابراین لحاظ  این سنت ها در آیندهپژوهی در پرتو رهنمودهای دینی، می توان گفت آینده پژوهی دینی از جایگاه ویژه و ممتازی نسبت به آینده پژوهی رایج برخوردار است. ما در این مقاله در صدد  ارائه روشی نوین در آینده پژوهی دینی مبتنی بر سنن الهی به نام “سنت پژوهی” بوده ایم. این مقاله در چهار بخش تنظیم شده است:  در بخش اول برای تبیین مسئله به ضرورت آینده پژوهی  دینی اشاره شده،در بخش دوم ادبیات موضوع در مورد سنت مرور شده،در بخش سوم چرایی و چگونگی سنت پژوهی،به منزله رویکردی برای فهم از سنن،در آینده پژوهی مورد بحث قرار گرفته و در نهایت در بخش چهارم،به سنت پژوهی در ارتباط با مهدویت پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تحقیق در پرتو آیات قران کریم،با استفاده از روش های تفسیری بده است.

برای مطالعه کامل این مطلب روی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب

 

 تبیین قرآنی جریان انقلاب اسلامی و آینده آن

 

سلسله نشست های تخصصی، معرفتی ویژه اصحاب رسانه ملی  با موضوع تبیین قرانی جریان انقلاب اسلامی و آینده آن برگزار می گردد. سخنرانان این دوره: حجت الاسلام محمود ابولقاسمی، دکتر ذولفقارزاده، دکتر عیسایی، حجت الاسلام علیرضا برهانی،دکتر مطهری نژاد و جناب آقای مهدی اسدی می‌باشند.

زمان برگزاری این دوره: یکشنبه ها ساعت 8:30 الی 12 (شروع از یکشنبه 14 بهمن 97)

محل برگزاری سالن رضوان بسیج صداوسیما

برای ثبت نام خواهشمند است نام و نام خانوادگی،محل خدمت و شماره تماس خود را به آیدی avini_admin@  در پیام‌رسان‌های اجتماعی ارسال کنید. و یا با شماره  22652294 تماس حاصل فرمائید.

برای دریافت برنامه کلاسهای این نشست اینجا کلیک بفرمایید.

الهی

“برنامه اجرایی سلسله نشست‌های«تبیین قرآنی جریان انقلاب اسلامی و آینده آن”
شماره هفته سرفصل موضوعی شماره جلسه تاریخ جلسه محورهای موضوعی استاد جلسه محتوا
اول 1-پیکره شناسی سوره صف،نگاهی راهبردی،در مسیر آینده پژوهی انقلاب اسلامی اول یکشنبه 97/11/14 1-1 مقدمات(روش شناسی) تبیین قرآنی جریان انقلاب اسلامی و آینه آن حجت الاسلام محمود

ابوالقاسمی

مستندات
دوم 1-2 پیکره شناسی سوره صف؛نگاهی راهبردی ودرمسیرآینده پژوهی انقلاب اسلامی پیکره شناسی سوره صف؛نگاهی راهبردی ودرمسیرآینده پژوهی انقلاب اسلامی
دوم

2- جایگاه بحث « نورُ الله » در سوره صف؛ ماهیت جریان انقلاب اسلامی واستمرار آن

 

سوم یکشنبه  97/11/28 2-1. جایگاه بحث «تسبیح» در سوره صف حجت الاسلام محمود

ابوالقاسمی

مستندات
چهارم 2-2 . شناخت جریان الهی ، راهی  به سوی آینده مهدوی حجت الاسلام محمود ابوالقاسمی
سوم پنجم

یک شنبه 97/12/05

 

2-3. مبارزه با «جریان الهی»درجهان با ابزار سینما آقای مهدی اسدی

دکتر ذوالفقارزاده

مستندات
ششم 2-4. جایگاه بحث « نورُالله » درسورهصف؛ماهیت انقلاب اسلامی حجت الاسلام محمود

ابوالقاسمی 

چهارم

3-مطالعه جریان انقلاب اسلامی ایران در قانون قرآنی تامّ شدن نورُالله دربرابر اراده دشمن برای اطفای نورُالله 

 

هفتم یک شنبه 97/12/12 3-1 سیرتاریخی مبارزه با «نورُالله»قبل ازانقلاب اسلامی درایران حجت الاسلام علیرضا برهانی مستندات
هشتم 3-2. تبیین جریان انقلاب اسلامی ایران با استناد به آیات سوره صف حجت الاسلام محمود

ابوالقاسمی

پنجم

4-  بهره برندگان از «نورُ الله» در سوره صف؛مسیر قبلی، کنونی وآینده جریان انقلاب اسلامی

 

نهم یک شنبه 97/12/19 4-1 اربعین، مصداق جریان نورالله درمسیرجاری انقلاب اسلامی حجت الاسلام محمود ابوالقاسمی


دکتر عیسایی

مستندات
دهم 4-2 . مسیرآینده انقلاب اسلامی (انصارُالله ومومنان به انصارالله)
(ساعت جلسات : 8:30  الی  12 سالن رضوان مرکز بسیج سازمان صداوسیما)