خانه برچسب نوشته ها اداره کل راهبری اپراتورها

جوابیه معاونت فضای مجازی رسانه ملی به یک ادعا

جوابیه معاونت فضای مجازی رسانه ملی به یک ادعا در پی انتشار نامه ای از سوی رییس سازمان لیگ فوتبال ایران خطاب به اپراتورهای تحت نظارت معاونت فضای مجازی رسانه ملی، سرپرست اداره کل راهبری اپراتورها پاسخ داد: محمد مهدی خاموشیان سرپرست اداره کل راهبری اپراتورهای معاونت فضای مجازی در پاسخ به نامه