خانه برچسب نوشته ها اینترنت اشیا
ویژه های خبری

فرق امنیت اینترنت اشیاء با امنیت متعارف فناوری اطلاعات چیست؟

به نظر می‌آید اینترنت اشیاء باعث می‌شود که مردم هرآنچه درباره‌ی امنیت می‌دانند را فراموش کنند. چراکه وجود تفاوت‌هایی سیستماتیکی موجب می‌شود که جوری دیگر به مفهموم امنیت در دنیای اینترنت اشیاء پرداخته شود.