خانه برچسب نوشته ها تحلیل شبکه ابرپیوند

دومین نشست علمی – تخصصی «تحلیل شبکه ابرپیوند پایگاه های فرهنگی و مذهبی درایران»

معاونت فضای مجازی در بیست و دوم مردادماه سال جاری دومین نشست از سلسله نشست های علمی- تخصصی را با عنوان «تحلیل شبکه ابرپیوند پایگاه های فرهنگی و مذهبی درایران» با حضور مدیران و کارشناسان سازمان، توسط جناب آقای دکتر حامد طالبیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در سالن جلسات معاونت