خانه برچسب نوشته ها تولید ملی

نمایشگاه با رویکرد ارائه دستاوردهای خودکفایی در حوزه های فنی سازمان

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای کشور است که از سال ۱۳۷۵، تولید ملی و خودکفایی در محصولات استراتژیک فنی مربوط به خود را به عنوان هدف تعریف کرده و در ارتباط با آن تلاش‌ بسیاری نموده است.