خانه برچسب نوشته ها دومین کارگاه

نشست علمی – تخصصی «آینده پژوهی کیفیت محتوا در فضای مجازی»

معاونت فضای مجازی در دوم آبان ماه سال جاری، دومین کارگاه از نشست علمی- تخصصی""آینده پژوهی کیفیت محتوا در فضای مجازی"" را برگزار کرد. کارگاه دوم این دوره، ""سناریو سازی پیشرفته با نرم افزار ScenarioWizard"" با حضور مدیران و کارشناسان این معاونت، و توسط جناب آقای دکتر محمد مهدی مولایی، در اتاق