خانه برچسب نوشته ها سامانه دیده بانی فضای مجازی

برگزاری نخستین نشست علمی – تخصصی «سامانه دیده بانی فضای مجازی»

معاونت فضای مجازی در بیستم تیرماه سال جاری برای نخستین مرتبه نشست علمی-تخصصی با عنوان »سامانه دیده بانی فضای مجازی« با حضور مدیران و کارشناسان حوزه فضای مجازی و نیز برنامه ریزی و نظارت توسط جناب آقای دکتر مهدی احمدیان، آینده پژوه و مدرس دانشگاه، در سالن جلسات معاونت فضای مجازی برگزار کرد.