خانه برچسب نوشته ها نشست علمی – تخصصی

نشست علمی – تخصصی «آینده پژوهی کیفیت محتوا در فضای مجازی»

معاونت فضای مجازی در دوم آبان ماه سال جاری، دومین کارگاه از نشست علمی- تخصصی""آینده پژوهی کیفیت محتوا در فضای مجازی"" را برگزار کرد. کارگاه دوم این دوره، ""سناریو سازی پیشرفته با نرم افزار ScenarioWizard"" با حضور مدیران و کارشناسان این معاونت، و توسط جناب آقای دکتر محمد مهدی مولایی، در اتاق

چهارمین نشست علمی – تخصصی «آینده پژوهی کیفیت محتوا در فضای مجازی»

معاونت فضای مجازی در بیست و پنجم مهر ماه سال جاری، چهارمین نشست از سلسله نشست های علمی- تخصصی را با عنوان کلی "" آینده پژوهی کیفیت محتوا در فضای مجازی"" برگزار کرد. کارگاه اول این دوره، ""سناریو سازی پیشرفته با نرم افزار ScenarioWizard "" با حضور مدیران و کارشناسان این معاونت، و توسط جناب آقای