خانه برچسب نوشته ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پیش به سوی ایران دیجیتال-دست نوشته مهندس آذری جهرمی

قطار دیجیتالی شدن به‌سرعت در حال حرکت است و بی‌تردید اگر ملتی به آن نپیوندد و غفلت کند، از این کاروان تحول جا می‌ماند و در فرایند توسعه دچار مشکل می‌شود. در حقیقت موفقیت در انتظار ملت‌هایی است که بتوانند سریع‌تر بر قطار این تحول سوار شوند و از ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش‌آمده به‌واسطه آن، نهایت