خانه برچسب نوشته ها پساتلویزیون

سومین نشست علمی – تخصصی «پساتلویزیون در ایران-پیامدهای همگرایی بر سیاستگذاری رسانه ای»

معاونت فضای مجازی در هجدهم شهریورماه سال جاری سومین نشست از سلسله نشست های علمی- تخصصی را با عنوان" پساتلویزیون در ایران-پیامدهای همگرایی بر سیاستگذاری رسانه ای" با حضور مدیران و کارشناسان سازمان، توسط جناب آقای دکتر سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات ارتباطی و فناوری