خانه برچسب نوشته ها پیام رسان ها

مدیر پیام‌رسان سروش مطرح کرد؛ تعداد کاربران سروش از مرز هشت میلیون نفر گذشت/ فهرست تعرفه‌ خدمات پیام

مدیر پیام‌رسان ایرانی سروش گفت: در روزهای اخیر ما شاهد بودیم با رجوع تعداد زیادی از مردم به سروش، تعداد کاربران این پیام‌رسان از مرز هشت میلیون نفر گذشت و در حال حاضر سروش بیش از هشت میلیون و ششصد و پنجاه هزار کاربر دارد.

آینده پیش رو و ضرورت توجه به پیام رسان های بومی

انسان از بدو خلقت در پی انتقال پیام خود به دیگران بوده است و هر چه اندیشه انسانی پرواز کرده، این نیاز تشدید شده است. تا جاییکه با انقلاب صنعتی، رسانه های جمعی را با اهداف گوناگون فراگیر نمود که امروز همه آنها با وجود قدرت زیاد در انتقال پیام رسانه سنتی نامیده میشوند!