خانه برچسب نوشته ها کارگاه سناریو سازی پیشرفته

چهارمین نشست علمی – تخصصی «آینده پژوهی کیفیت محتوا در فضای مجازی»

معاونت فضای مجازی در بیست و پنجم مهر ماه سال جاری، چهارمین نشست از سلسله نشست های علمی- تخصصی را با عنوان کلی "" آینده پژوهی کیفیت محتوا در فضای مجازی"" برگزار کرد. کارگاه اول این دوره، ""سناریو سازی پیشرفته با نرم افزار ScenarioWizard "" با حضور مدیران و کارشناسان این معاونت، و توسط جناب آقای