خانه برچسب نوشته ها معاونت فضای مجازی صدا و سیما (صفحه 3)
نمایندگی های فضای مجازی

فارس| تایید عملکرد و قدردانی از فعالیت فضای مجازی صدا وسیمای فارس

رییس مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در گزارشی مجموعه فعالیت های معاونت فضای مجازی صدا و سیمای فارس را در خور توجه و مؤید تلاش مستمر و مفید همکاران این معاونت توصیف کرد.