فرم عضویت قرارگاه سایبری

  همکارانی که تمایل به همکاری در قرارگاه سایبری سازمان را دارند میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی زیر و تکمیل فرم عضویت، آمادگی خود

مشاهده
http://94.182.185.27:8080/user/login

مسابقه خطبه غدیر

برای شرکت در مسابقه مسابقه خطبه غدیر بر روی لینک زیر کلیک نمایید: مسابقه خطبه غدیر  

مشاهده